Terebka Kamil – Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Kochanowskiego

Wtorek 17.30 do 18.30
Czwartek 17.45 do 18.45