Historia

„ Pełni nadziei stajemy na własnych nogach, zaczynając coś nowego, coś Gromowego…”

 

W ten właśnie sposób 9 stycznia 2007 zaznaczyliśmy swoją obecność na piłkarskiej mapie Polski jako Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy. Z inicjatywy trenera Krzysztofa Bergera, pasjonata piłki nożnej, który od ponad 14 lat zajmuje się rozwojem dziecięcego futbolu, w 2007 roku utworzony został w Tychach nowy dziecięcy klub piłkarski.

Główną ideą przyświecającą naszej działalności jest nie tylko spełnianie dziecięcych marzeń o karierze piłkarskiej, gdyż nie każde z nich zostanie „gwiazdą piłki nożnej”, ale przede wszystkim wypracowywanie w młodych ludziach charakteru prawdziwego sportowca, prowadzącego zdrowy tryb życia, pracującego nad swoim charakterem i takimi cechami jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, tolerancja, współpraca czy kierowanie się w życiu zasadami fair-play.

Minęło już 10 lat! Wielu zawodników szlifowało swoje piłkarskie umiejętności pod okiem naszej kadry trenerskiej, wielu z nich, co nas bardzo cieszy i napawa dumą,  nadal gra w piłkę w drużynach młodzieżowych, w tym w czołowych europejskich klubach oraz młodzieżowej reprezentacji Polski U-18. A my nadal z taką samą pasją i miłością do piłki wyłuskujemy piłkarskie talenty i dalej szlifujemy kamienie, aby wkrótce ukazać kolejne prawdziwe piłkarskie diamenty.

 

Dbamy o to, aby nasz system szkoleniowy był na najwyższym poziomie, zatem do prowadzenia treningów przyjęliśmy znany na całym świecie i według ekspertów obecnie najlepszy system szkolenia Coerver® Coaching, który powstał z myślą o kształtowaniu umiejętności piłkarskich zawodników w wieku 4-16 lat.

Coerver® Coaching to nie tylko system treningu, ale także filozofia postrzegania piłki nożnej. W myśl tej koncepcji o sile zespołu decydują indywidualne umiejętności piłkarskie zawodników. To kompleksowy system szkolenia, w którym nie tylko harmonijnie kształtowane są wszystkie elementy niezbędne do wychowania profesjonalnego zawodnika, ale również te potrzebne do zbudowania drużyny.

Aby umożliwić naszym zawodnikom dalszy rozwój ich piłkarskiej kariery, po zakończeniu szkolenia w Grom Tychy, podpisaliśmy w 2016 roku umowę partnerską z Tyskim Sportem S.A., na mocy której zawodnicy Gromu po ukończeniu 13 r.ż. będą przekazywani do drużyn młodzieżowych GKS Tychy. Współpraca będzie odbywać się zarówno na płaszczyźnie drużyn seniorskich, młodzieżowych, jak i marketingowym. Ponadto umowa partnerska zakłada m.in. współpracę wszystkich drużyn młodzieżowych należących do GKS i klubów, wspólny udział w szkoleniach i konferencjach trenerskich, czy też możliwość odbycia stażu w klubie GKS Tychy.

To kolejny przełomowy moment dla Gromu, dzięki umowie partnerskiej nasi zawodnicy oraz sztab trenerski będą mogli nadal rozwijać swój potencjał przyglądając się i ucząc od bardziej doświadczonych. Grom od 10 lat aktywnie działa w Tychach kształcąc młodą kadrę piłki nożnej. Teraz nasi zawodnicy oficjalnie dołączą do tyskiej społeczności zielono-czarno-czerwonych barw