Program klub

Otrzymaliśmy dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży Programu „Klub”