Prosimy o uregulowanie składek!

Z uwagi na to, iż szybkimi krokami zbliża się koniec roku, Zarząd Klubu prosi o uregulowanie wszystkich składek, w tym też i tych zaległych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia br.

Składka członkowska, przypominamy, obowiązuje każdego członka Klubu przez 12 miesięcy w roku – niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu. Jest ona wkładem własnym zawodnika w rozwój klubu. Składka Członkowska jest dopełnieniem całości budżetu klubu. Jest to składka za Członkostwo, będąca podstawą funkcjonowania stowarzyszeń, czy związków sportowych. Tak jak w wielu innych organizacjach, nie tylko sportowych, pozwala ona na prowadzenie normalnych, podstawowych zajęć sportowych, wynagrodzenia kadry trenerskiej, uiszczania opłat za halę sportową, księgowość, sprzęt sportowy, asortyment biurowy, papier, tusz itp.;

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku, co ułatwi sprawne i terminowe przekazywanie wpłat.