Ubezpieczenie dla zawodników

Szanowni Państwo,

przedstawiamy propozycję ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla zawodników.

Ubezpieczenie, którym uczniowie objęci są w szkołach zazwyczaj obowiązuje na terenie szkoły i w drodze do i ze szkoły, jednak nie zawsze poza szkołą. Nasi zawodnicy uczestnicząc w zawodach i treningach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, dlatego proponujemy skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez  Stowarzyszenie Kocham Sport (organizatora Diechmann), które dostosowane jest do potrzeb zawodników trenujących w klubach sportowych.

Ze względu na fakt, że nasze dzieci uczestniczą w treningach oraz zawodach i sparingach, proponujemy Państwu ubezpieczenie, które obejmuje ochronę w szkole, klubie, na treningach i zawodach oraz wakacjach (na całym świecie – w Polsce i zagranicą), 24h/na dobę.

Objęcie zawodnika  proponowanym ubezpieczeniem wyeliminuje konieczność dodatkowego ubezpieczania przy wyjazdach na turnieje. Szkolne ubezpieczenie nie zawsze obejmuje wyjazdy na zawody.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać od nowego roku szkolnego w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017.

Ubezpieczyciel oferuje dwa warianty ubezpieczenia:

Wariant I –  składka 30,00 zł

Wariant II -składka: 35,00 zł

Szczegóły u trenerów oraz w załączonej ulotce Ubezpieczenie

 

Prosimy o zdeklarowanie się poprzez wpis na listę u trenera grupy oraz wybór wariantu ubezpieczenia.

Wpłaty  składki tylko przelewem na konto klubu, w którym zawodnik trenuje do 15 sierpnia 2016

Przelew MUSI być opisany w następujący sposób:

„Ubezpieczenie – Imię i Nazwisko dziecka”.