UWAGA! Zmiana wysokości składek członkowskich

Szanowni Członkowie,

Zarząd klubu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. ulega zmianie kwota składki członkowskiej, która wynosić będzie:

  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Klubie 95 zł/os.
  2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Klubie50 zł/za drugie dziecko
  3. Składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) w Klubiepierwsza dwójka 145 zł + trzecie dziecko gratis!

Okolicznością powodującą konieczność podniesienia kwoty składki jest m.in. wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowy 23% podatek VAT od ceny wynajmu sal gimnastycznych.

Chcemy się rozwijać i wprowadzać nowe rozwiązania szkoleniowe. Dla podniesienia jakości prowadzonych zajęć inwestujemy w kadrę trenerską, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez szkolenia.

Ponadto w 2017 roku będziemy inwestować w nowy sprzęt i wyposażenie, wszystko po to aby zapewnić zawodnikom dobrej jakości sprzęt i bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć

Składkę należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca na  konto UKS Grom Tychy

ING BANK ŚLĄSKI 
55 1050 1399 1000 0023 1481 3011

tytułem np.:

Jan Kowalski – rocznik 2005, składka członkowska, za miesiąc kwiecień”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku, co ułatwi sprawne i terminowe rozliczenie wpłat.


Składka członkowska obowiązuje przez cały okres trwania w członkostwie (przez cały rok kalendarzowy) i jest wpłacana przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym)Nie jest ona odpłatnością za zajęcia, a wkładem własnym zawodnika (członka Klubu) w rozwój klubu oraz klubowej społeczności.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Klubu